Jsme rodinná účetní firma se sídlem v Benátkách nad Jizerou, která poskytuje své služby již od roku 1992. Ve firmě se zaměřujeme především na vedení účetnictví a daňové evidence malým a středním firmám a drobným podnikatelům všech oborů převážně ve Středočeském kraji, ale máme klienty i v Praze, Liberci, Ostravě, Vyškově a dalších městech.

Naše cíle jsou:

  • maximální úspora podnikatelova času
  • snížení daňových odvodů podnikatele
  • poskytnutí poradenských služeb 7 dní v týdnu
  • minimalizace administrativy pro podnikatele

Postaráme se o vyzvednutí dokladů přímo u podnikatele. Kromě zpracování účetnictví nabízíme podnikatelům doprovodnou službu – zastoupení na úřadech. Při využití našich účetních služeb klientům odpadá nutnost hlídání termínů, do kdy musí být podáno daňové přiznání a měsíční přehledy na okresní správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu.

Při vedení účetnictví kontrolujeme správnost účetních dokladů. Vedení účetnictví zahrnuje mimo jiné vedení účetního deníku a pokladní knihy, které jsou Vám na konci účetního období předány v tištěné podobě spolu s veškerými doklady. Disponuje-li společnost s dlouhodobým hmotným majetkem, zajistíme výpočet odpisů pro jednotlivé roky.

Měsíčně, případně čtvrtletně, zpracujeme přiznání k dani z přidané hodnoty, ročně pak přiznání k dani z příjmu nebo k dani silniční

Účetní software, který používáme, je pravidelně aktualizován podle nejnovějších účetních zákonů, standardů a předpisů. Nabízíme kompletní služby v oblasti účetnictví a daní.

  • Tel: 739 180 155
  • Mobile: 603 789 037   604 890 788
  • Email: dana.kotatkova@post.cz
  • Website: www.kotatkova.cz
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!